Skip to content

EBS Dresden a EBS Görlitz

Odpovědná instituce: Brücke e. V. v Budyšíně

Evropské poradny pro trestně stíhané osoby a oběti trestných činů (EBS) jsou zařízení pro přeshraniční spolupráci, podporovaná Saským státním ministerstvem spravedlnosti, pro demokracii, Evropu a rovné příležitosti

Naše úkoly:

  • Poradenství pro české, polské a saské občany, kteři se dopustili trestného činu v sousední zemi
  • zprostředkování pomoci osobám, které byly poškozeny občanem sousední země
  • zprostředkování obecně prospěšných prací
  • přeshraniční vyrovnání mezi pachatelem a obětí (mediace)
  • informace o možnostech resocializace v České republice a Polsku

EBS Dresden, Schandauer Straße 4a, 01796 Pirna, Tel 0049 3501 5091890, poradenstvi v češtině a němčině EBS Görlitz, Rothenburger Straße 3, 02826 Görlitz, Tel 0049 3581 879819, poradenství v polštině