Skip to content

EBS Dresden i EBS Görlitz

Europejskie Punkty Pomocy Osobom Podlegającym Karze i Ofiarom Przestępstw (EBS)
są organizacjami zajmującymi się transgraniczną współpracą i wspierane są przez
Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości i dla Demokracji, Europy i Równouprawnienia

Nasze zadania:

  • poradnictwo dla obywateli polskich i czeskich w Saksonii oraz dla obywateli Saksonii, bedących w konflikcie z prawem w państwach sasiadujących
  • pośrednictwo w pomocy dla osób poszkodowanych przez obywateli państw sasiadujących
  • pośrednictwo w pracach społecznych
  • transgraniczna mediacja w sprawach karnych
  • informacje o możliwościach resocjalizacji w Republice Polskiej i Czeskiej

EBS Görlitz, Rothenburger Straße 3, 02826
Görlitz, tel. 0049 3581 879819, poradnictwo w języku niemieckim i polskim
EBS Dresden, Schandauer Straße 4a, 01796
Pirna, tel. 0049 3501 5091890, poradnictwo w języku niemieckim i czeskim