Skip to content

Evropská poradna pro trestně stíhané osoby a oběti trestných činů (EBS Dresden)

Odpovědná instituce: Brücke e. V. v Budyšíně

přeshraniční spolupráce podporovaná Saským ministerstvem spravedlnosti, pro demokracii, Evropu a rovné příležitosti

poradenství:

 • bezplatné
 • důvěrné
 • na přání anonymní

pro:

 • trestně stíhané osoby, osoby ve vazbě, výkonu trestu a propuštěné
 • oběti trestných činů
 • rodinné příslušníky
 • svědky trestných činů

zprostředkování:

 • obecně prospěšné práce
 • mediace mezi pachatelem a obětí (mimosoudní vyrovnání)

podpora při:

 • formulováni a podání písemných žádostí
 • žádosti o splácení dlužných částek
 • kontakt s úřady

Kontakt: Spolková republika Německo: Schandauer Straße 4a, 01796 Pirna, Tel 0049 3501 5091890, Fax: 0049 3501 7117540  Česká republika: Občanská poradna, Stavební 415/3, 40502 Děcín I, Tel CZE 775 366 692 (mobil);
E-Mail: ebs.dresden[at]gmx.de

úřední hodiny: Pirna: út 08:00-11:30 hod., pá 13.00-16.00 hod. Děčín: st 09:30-12:30 hod.  nebo podle dohody