Skip to content

SLVsR

SLVsR je zastřešující svaz pro 10
organizací nestátní podpory pro trestně stíhané osoby v Sasku.

Podpora trestně stíhaných osob je
určena dospělým i mladistvým, kteří byli odsouzeni za trestný čin nebo jim byly
uloženy podmínky pro znovuzačlenění do společnosti. Společným cílem je
zabránit další trestné činnosti do budoucna.

Organizace podporující trestně
stíhané osoby nabízejí poradenství rodinným příslušníků a blízkým trestně
stíhaných osob, potřebují-li pomoc, aby se vyrovnali s nastalou situací.

 
Prohlášení o ručení za obsah odkazů na jiné webové stránky na stránkách Saského zemského svazu pro sociální
soudnictví e. V.: Na obsah a podobu zobrazených webových odkazů/ jiných domovských stránek
v jakékoli formě nemáme žádný vliv, odpovědnost za ně nese výhradně jejich
autor!

©
2011 Sächsischer Landesverband für soziale Rechtspflege [Saský zemský svaz pro
sociální soudnictví]